Työmaabetoni

eng. site-mixed concrete

Käyttäjän työmaalla omaan käyttöönsä valmistama betoni.