Työsauma

eng. construction joints

Työsaumoja tarvitaan, koska vain harvoin valutyö on mahdollisia tehdä alusta loppuun kertavaluna. Betonirakenteeseen syntyy työsaumoja kerralla toteutettujen valuosien välille sekä vaaka- että pystysuunnassa valun keskeytyessä ja betonin kovettuessa. Työsaumoilla tarkoitetaan saumoja, jotka eivät salli sauman avautumista tai kulmanmuutosta. Työsauma on tehtävä aina, kun betonointi keskeytetään niin pitkäksi ajaksi, että betoni ehtii sitoutua ennen työn jatkamista. Työsaumat jäävät käytännön toteutuksessa aina näkyviin valmiissa betonipinnassa. Niitä onkin jo suunnitteluvaiheessa käsiteltävä pintaan kuuluvina osina. Työsauma voi olla joko pesty, karhennettu tai sileä.