Työselostus

eng. written specification

Rakennushankekohtainen asiakirja, joka kuvaa tiettyä rakennushanketta koskevat vaatimukset.