Tyyppikäyrä

Toimittajan ilmoittama tuotteelle tyypillinen rakeisuuskäyrä.