Ulottuvuustoleranssi

Kappaleen määrätyn suuntaisen ulottuvuuden, esimerkiksi pituuden ja leveyden, vaihtelun sallittu suuruus.