Uppobetoni

eng. underwater concrete / tremie concrete

Uppobetoni on erikoisbetoni, jonka virtausominaisuudet ja koossapysyvyys poikkeavat oleellisesti normaalista rakennebetonista. Uppobetonia on käyttötarkoituksen mukaan saatavissa kahta eri tyyppiä, joista toinen on tarkoitettu ensisijaisesti suojaverhouksiin ja toinen muottiin valettaviin ja raudoitettuihin rakenteisiin. Betonin erikoisominaisuudet saadaan aikaan voimakkaan lisäaineistuksen avulla.  Uppobetoni on voimakkaasti notkistettua niin, että massa siirtyy raudoitetussakin rakenteessa useita metrejä sivusuunnassa tasaantuen itsestään lähes vaakasuoraksi.
Uppobetonimassa on sitkeää ja tarttuvaa. Sen lujuudenkehitys vastaa normaalia rakennebetonia. Ympäröivän veden alhainen lämpötila hidastaa uppobetonin sitoutumista samalla tavalla kuin normaalibetonissa. Uppobetonin tarkoituksena on sideaineiden huuhtoutumisen vähentäminen, täryttämisen tarpeen poistaminen ja tasalaatuisten rakenteiden aikaansaaminen.