uudelleenalkalointi

Uudelleenalkaloinnilla tarkoitetaan karbonatisoituneen betonin alkalisuuden (emäksisyyden) kohottamista siten, että raudoitteiden korroosiosuoja palautuu. Uudelleenalkalointi voidaan toteuttaa periaatteessa kahdella eri menetelmällä, joita ovat sähkökemiallinen uudelleenalkalointi (realkalointi) ja uudelleenalkalointi sementtipohjaisella pinnoitteella (passiivinen uudelleenalkalointi).