Vaatimustenmukaisuuden arviointi

eng. evaluation of conformity

Systemaattinen selvitys laajuudesta, jossa tuote täyttää  sille määritellyt vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden ehtoja on esimerkiksi asetettu betonin lujuudelle, vesi-sementtisuhteelle, notkeudelle ja pakkasenkestävyydelle.