Vaatimustenmukaisuustesti

eng. conformity test

Testaus, jonka valmistaja suorittaa betonin vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi.