Vähähiilinen betoni

eng. Low carbon concrete

Vähähiilinen betoni on betonia, jonka hiilidioksidipäästöt ovat normaalitasoa alhaisemmat.

Usein vähähiilisen betonin valmistuksessa osa raaka-aineista on korvattu hiilidioksidipäästöiltään pienempipäästöisillä raaka-aineilla. Tällä hetkellä suurin hiilidioksidipäästöjen vähennys saadaan aikaan korvaamalla sementtiä seosaineilla. Tällaisia seosaineita ovat muun muassa lentotuhka, masuunikuona, kalkkikivijauhe ja silika.