Väliaikainen rakenne

eng. temporary structure

Rakenne, jonka suunniteltu käyttöikä on lyhyt.