Välike

eng. spacer / cover block

Väline, jota käytetään varmistamaan muotin ja raudoituksen oikea etäisyys.