Valmistaja

eng. producer

Henkilö tai elin, joka valmistaa betonimassaa.