Valmistustoleranssi 

eng. manufacturing tolerance

Kappaleen, muotin tai raudoitteen muotoon ja kokoon liittyvä tila. Kappaleen, muotin tai raudoitteen pisteen, viivan tai pinnan on sijaittava valmistuksen jälkeen tämän tilan rajojen sisällä. Valmistustoleranssiin kuuluu myös muodonmuutos, joka tapahtuu asentamisen jälkeen muottien ja raudoituksen aseman muuttuessa betonoinnin yhteydessä. Valmistustoleranssi muodostuu ulottuvuus-, kulma- ja muototoleransseista. Betonielementtien suurimmat sallitut mittavaihtelut ovat esimerkkejä valmistustoleransseista.