varhaislujuus (Sementin)

eng. early strength

Sementin varhaislujuudella tarkoitetaan standardin EN 196-1 mukaisesti määritettyä sementtiprisman puristuslujuutta joko 2 tai 7 vuorokauden iässä.