Vedenalaiset valut

eng. under water concrete

Betonirakenteita joudutaan toisinaan valamaan veden alla joko vapaaseen veteen tai veden täyttämään muottiin, kun kuivien valuolosuhteiden järjestäminen on teknisesti vaikeaa ja/tai taloudellisesti kannattamatonta. Betonoitaessa veden alle ongelmina ovat betonin sideaineiden huuhtoutuminen sekä veden sekoittuminen betoniin muuttaen sen ominaisuuksia. Työtä suunniteltaessa on myös huomioitava alhaisen lämpötilan aiheuttama sitoutuminen ja lujuudenkehityksen hidastuminen, tavanomaista valua vaikeampi tiivistystyö sekä huono näkyvyys. Lue lisää vedenalaisista valuista.