Vertailulujuus

Rakennelujuuskokeiden tuloksista laskettu testisuure, jota verrataan nimellislujuuteen betonin kelpoisuutta arvosteltaessa.