Vesi-sideainesuhde

eng. water-binder-ratio

Betonimassan tehollisen vesimäärän ja tehollisen sideainemäärän (massamäärien) suhde.