Vetykorroosio

eng. hydrogen embrittlement

Ollessaan samanaikaisesti vetojännityksen ja korroosiota aiheuttavien tekijöiden vaikutuksen alaisena raudoitus voi syöpyä erittäin nopeasti. Tällaisia syöpymismuotoja ovat jännityskorroosio ja vetyhauraus, joiden esiintymiselle on suurimmat mahdollisuudet jänneraudoituksessa. Vetyhauraus on seuraus sellaisesta katodireaktiosta, jossa syntyy atomimuodossa olevaa vetyä. Vety tunkeutuu teräkseen ja aiheuttaa siinä muuttuessaan molekyylimuotoon suuren sisäisen paineen ja edelleenhalkeamia.

Näiden korroosiomuotojen välttämiseksi voimakkaasti jännitetyn jänneraudoituksen tulee olla niin hyvin suojattu, ettei se edes paikallisesti menetä passiivisuuttaan. Katso myös jännityskorroosio.