Viitelinja

Toteutuseritelmassä määritelty linja, johon sijainnit perustuvat.