Virheosuuden yläraja

eng. average outgoing quality limit, AOQL

Hyväksytyn betonituotannon vaaditun ominaisarvon alittavan osuuden yläraja.