Ylänimellisraja

eng. upper aggregate size

Kiviaineksen ylänimellisrajaa kutsuttiin ennen maksimiraekooksi. Se on kiviaineksen ylempi seulakoko standardin SFS-EN 12620 mukaan määritettynä ja on tyypillisesti 8, 12, 16 tai 32 mm. Sillä on suuri vaikuttus tuoreen betonin valu- ja työstettävyysominaisuuksiin. Ylänimellisraja (maksimiraekoko) valitaan valettavan rakenteen mittojen ja muodon sekä siinä olevien raudoitteiden vaatimusten mukaan, sillä se vaikuttaa tuoreen betonin valu- ja työstettävyysominaisuuksiin. Betonin kiviaineksen ylänimellisraja tulisi edellä mainitut rajoitukset huomioon ottaen valita mahdollisimman suureksi, koska tällöin betonin pastamäärä pienenee, vedentarve vähenee ja samalla haitallinen kutistuminen pienenee.