Ympäristökelpoisuus

eng. environmental acceptability

Materiaalin ympäristökelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että materiaalin käytöstä ei arvioida aiheutuvan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristökelpoisuuden arviointi edellyttää sekä materiaalin että materiaalin käyttäytymisen tuntemista.