Ympäristölupa

eng. environmental permit

Viranomaisen myöntämä lupa-asiakirja, joka vaaditaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.