Ympäristörasitukset

eng. environmental actions

Kemialliset ja fysikaaliset rasitukset, joille betoni altistuu ja jotka vaikuttavat betoniin, sen raudoitukseen tai siihen sisältyvään metalliin ja joita rakennesuunnittelussa ei katsota kuormaksi.