ympäristövaikutus

eng. environmental impact

Toiminnasta ympäristölle aiheutuvat haitalliset tai hyödylliset vaikutukset, esim. luonnonvarojen käyttö, maaperän saastuminen, ympäristökuormitus ja jätteiden muodostuminen.