Seinävaikutus 
eng. wall effect
 

Tunnetaan myös nimellä seinämävaikutus. ”Seinävaikutuksella” tarkoitetaan ilmiötä, joka ilmenee kun tuoreen betonin runkoaineen ja sementtiliiman väliin muodostuu ylimääräisestä vedestä kalvo, johtuen sementtihiukkasten löyhästä pakkautumisesta rajapinnassa. Tämän sisäisen vedenerottumisen seurauksena huokoisuus faasirajalla, erityisesti runkoainerakeiden alapuolella, lisääntyy. Vedettömien sementtihiukkasten pitoisuus vähenee suurempien runkoaineiden lähistöllä (jotka muodostavat seinän), ja pienempien sementtirakeiden määrä on suurempi runkoaineen lähettyvillä. Vähemmän tiivis pakkautuminen aikaansaa korkeamman vesi/sementti -suhteen ja siten myös huokoisemman massan. Tämä puolestaan pienentää lujuutta niissä kohdissa ja siten vaikuttaa koko betonin lujuuteen. 
 


Periaatekuva seinävaikutuksesta: kuvassa vasemmalla on kiviainesta, jonka koko sementtihiukkasiin (mustalla) on huomattavasti suurempi.