Kapillaarihuokoset

eng. capillary pores

Sementtikivessä on useita erilaisia huokosia: geelihuokosia, kapillaarihuokosia, supistumishuokosia, suojahuokosia ja tiivistyshuokosia.  Kapillaarihuokoset muodostuvat sementtiliimassa tarvittavasta ylimääräisestä vedestä, joka on tarpeen betonin notkeuden saamiseksi työstettävyystasolle, ts. vedestä, joka ei ole sitoutunut hydrataatiossa eikä joutunut geelihuokosiin.

Betonin työstettävyys vaatii yleensä vesi-sementtisuhdetta 0,4 suuremman vesimäärän käyttöä. Tällöin reagoineiden sementtipartikkeleiden väliin jää suurempia vesitäytteisiä tiloja, joita geelikiteet eivät voi täyttää. Näin syntyviä tiloja kutsutaan kapillaarihuokosiksi. Sementtikiven kapillaarihuokoisuus kasvaa betonin vesi-sementtisuhteen kasvaessa ja laskee hydrataation edetessä, kun yhä suurempi osuus kokonaisvedestä sitoutuu. Jos vesi-sementtisuhde (v/s) on alle 0,4, täysin hydratoituneessa betonissa ei ole lainkaan kapillaarihuokosia. Jos taas vesi-sementtisuhde on alle 0,6, kapillaarihuokosto täysin hydratoituneessa betonissa ei ole jatkuva eikä kapillaarinen liike siten ole mahdollinen. 

Kapillaarihuokoset ovat betonille haitallisia, koska niiden kautta vesi pääsee imeytymään betoniin sekä liikkumaan ja jäätymään betonissa. Kapillaarisen vedenliikkeen myötä betoniin pääsee imeytymään haitallisia aineita kuten suoloja ja klorideja. Kapillaarihuokoset eivät siis ole toivottuja. Jos betonilta vaaditaan hyviä ominaisuuksia, tulee käyttää sellaista betonia, jossa kapillaarihuokosia on mahdollisimman vähän.